Alle vores øvelser har en kobling til jeres virkelighed. Vi leverer ikke metervarer. Vi afdækker jeres afdelings- eller virksomhedskultur, inden vi kommer med et bud på en fremgangsmåde.

Alsidigheden er vores styrke
Kernen i vores forretning er kurser inden for kommunikation og samarbejde for alle typer virksomheder og organisationer. Vi har stærke specialer inden for coaching, lederforløb og medarbejderudvikling og formidlings- og præsentationsteknik, psykologi, systemisk tænkning, assertiv kommunikation, mødeledelse, feedback kultur, kulturanalyser, NLP, konflikthåndtering, stress håndtering, forandringsledelse, personprofilanalyser.

Vi er en god blanding af erfarne og spirrende talenter, og vi repræsenterer en bred palette af uddannelser, kompetencer og erfaringer. Vi har blandt andet konsulenter med baggrund i ledelse, journalistik, jura, marketing, NLP, psykologi, pædagogik, coaching, systemisk tænkning og meget andet.

Handling skaber læring
Du får masse af redskaber på vores kurser. OG ud over redskaberne får du en sjov og minderig oplevelse, for vi tror på, at man lærer bedst, når man er aktiv og oplever dynamik og engagement. Engagementet sikrer vi blandt andet ved at tilrettelægge alle kurser, så deltagerne til hver en tid har en klar fornemmelse af den røde tråd i forløbet.

Alle vores øvelser har en kobling til jeres virkelighed. Vi leverer ikke metervarer. Vi afdækker jeres afdelings- eller virksomhedskultur, inden vi kommer med et bud på en fremgangsmåde. Læringen sikrer vi ved at skabe dynamiske læringsrum, hvor I som virksomhed får varig læring – også efter kurset er slut.

Vi åbner op for de åbne kurser
Vi har åbnet op for flere kurser indenfor vores hovedområder. Det betyder, at vi nu også leverer åbne kurser i;
Formidlings- og præsentationsteknik,
Målafklaring,
At gøre det vigtigste først, og
Coaching.

Træning og uddannelse af ledere
Vi vil bidrage til træning og uddannelse af ledere og mellemledere, og som nu er en stadigt voksende del af vores daglige arbejde. Vi uddanner og coacher erhvervsfolk i grupper og i individuelle forløb, og vi tilrettelægger uddannelsesforløb indenfor de enkelte virksomheder.

Profilanalyser
Vi mener, at personanalyser er et værdifuldt værktøj i forståelsen af sammenhænge mellem mennesker. Og et fantastisk værktøj til selvforståelse og selvudvikling. Vi er certificeret og anvender af tre analyser: Extended Disc, Myers-Briggs Type Indikator (MBTI) og Enneagrammet.

Teamudvikling er ikke underholdning
Teamudvikling er hjertebarnet hos Uddannelseskompagniet. Vi har det som fisk i vandet, når vi kan bidrage til, at en proces forløber på en måde, så alle bidrager aktivt og engageret! For er der noget bedre end at opleve, hvordan entusiasmen oparbejdes hos den enkelte og hvordan den smittende energi giver mere arbejdsglæde i dagligdagen? Det er der måske nok. For os er det vores drivkraft. Teamudvikling handler om arbejdsglæde, trivsel, nedsættelse af sygefravær og bedre bundlinie.

Coaching som rygraden i vores metode
Coaching er vores grundlæggende metode, som vi anvender i alle områder, og derfor er det et område, vi løbende efteruddanner os indenfor. Vi er selv med til at uddanne hundredevis af professionelle coaches efter ICF’s regler hvert år.