Myers-Briggs Type Indikator (MBTI) 


 

MBTI er en psykologisk test, som er udviklet af amerikanerne Kathrine Briggs og Isabel Meyer. MBTI bygger på Jungs typologi og er et af de mest brugte udviklingsværktøjer herhjemme bl.a. i forbindelse med kommunikation, personlig udvikling, samarbejde og relationer i det hele taget.

Myers-Briggs typeindikator (MBTI) er et redskab til forståelse af og indsigt i egne og andres ressourcer, ligheder og forskelle. Menneskelige forskelle ses som en ressource. Det handler om at skabe større respekt og forståelse for disse forskelle, sådan at vi har en reel mulighed for at forstå hvorfor andre handler som de gør.

MBTI fokuserer på, hvordan menneskelige forskelligheder ikke skal opleves som en hindring, men som et aktiv, der kan anvendes konstruktivt både af den individuelle person og de sammenhænge personen indgår i hverdagen.

Testen giver dig indsigt i:

  • Hvordan den enkelte foretrækker at handle
  • Hvordan den enkelte foretrækker at kommunikere
  • Hvordan den enkelte relaterer sig til andre mennesker
  • Hvordan den enkelte træffer beslutninger
  • Hvordan den enkelte forholder sig til stress
  • Hvordan den enkelte opfatter sine omgivelser

Ud fra MBTI resultaterne kan vi udvikle undervisningsforløb med det fokus der er relevant for dig, dit team og/eller din virksomhed.

Ønsker du mere information MBTI testen, er du velkommen til at sende en mail til kontakt@uddannelseskompagniet.dk