Enneagrammet 


 

Gør du det, du er bedst til?

Enneagrammet persontypeværktøj, som giver indsigt i de forhold, der motiverer medarbejdere til at nå deres mål. Værktøjet rummer indsigt i værdier og overbevisninger, når det handler om forskellige adfærdsmønstre inden for problemløsning, motivation, stress, kommunikation, konflikthåndtering og teamarbejde.

Når du har indsigt i baggrunden for, hvad det er, der motiverer de forskellige mennesketyper – og ikke mindst hvorfor, giver det dig muligheder for rigtig mange ting. Blandt andet:

  • At motivere individuelt – målrettet og præcist
  • At uddelegere opgaver, som tager højde for den enkeltes medarbejders motivationsfaktorer
  • At sammensætte team, der trækker på hinandens styrker
  • At forebygge stress
  • At sikre personlig vækst og udvikling for dig og teamet

Når mennesker af kød og blod arbejder sammen i team vil fremgangsmåde og resultat være stærkt afhængigt af sammensætningen af teamet. Indsigten i egen og andres værdier og overbevisninger støtter faglig og personlig vækst – for individet og teamet.

Efter kurset er du klædt på til bedre at identificere dig selv og dine kolleger inden for de 9 forskellige mennesketyper i enneagrammet. Se kursets form og indhold.

Og så er det sjovt at studere egne og andres indgroede vaner! Det plejer at skabe grobund for et grin eller to i selverkendelsens navn.

Ønsker du mere information Enneagrammet, er du velkommen til at sende en mail til kontakt@uddannelseskompagniet.dk