Kunder
Siden virksomhedens start i 2005 har Uddannelseskompagniet arbejdet med en lang række forskelligartede virksomheder i såvel privat som offentligt regi. Opgaverne har været meget forskellige – spændende fra kortere inspirationsforløb til projekter, der har strakt sig over flere måneder.

Kunderne tæller bl.a.
Novo Nordisk A/S, Siemens A/S, Post Danmark, GlaxoSmithKline Pharma, Sundheds- og omsorgsforvaltning i København, 3M A/S, Abbott Laboratories A/S, Axept A/S, CSC Damark A/S, Flextronics A/S, Gentofte Kommune, Guava A/S, HK København, Københavns Lufthavn, Moelven A/S, Monk’s Automobiler A/S, SKAT, TDC, Tikkurila, Vester Kopi, Vordingborg Kommune, Vordingborgskolen, The Body Shop, SAC Leasing A/S, LO Landsorganisationen i Danmark, Bayer A/S, HK/Politi, Ravnsholtskolen i Allerød, Institution Syrenparken, Syddansk Erhvervskole, Teknologisk Institut, Rudersdal Kommune, Marie Kruse Skole, Roskilde Kommune, Århus Universitet, Gentofte Hospital, Syd Energi, Rødekro Skole, SSP, DSB S-tog A/S, UC Syd, , Hjernecenter Syd, Kriminalforsorgen, Munkegårdsskolen i Gentofte, Dyssegårdsskolen, Tranegårdsskolen, Finansministeriet, Oticon A/S, FLSmidth A/S, Helsingør kommune, Falkenberg Plejecenter, Helsingegården plejecenter, ETK Køge, Baresso, Ålestrup varmeværk, Bo & Aktivitet Aabenraa – og mange flere!

SKAT - 2-dages seminarer for medarbejdere over hele landet

I anledning af kommunesammenlægningerne er skattecentre over hele landet slået sammen til i alt 30 centre, der omfatter mere 6000 medarbejdere i alt.

Kommunesammenlægningerne fik indflydelse på rigtig mange af medarbejdernes dagligdag og i samarbejde med en række eksterne konsulenter, blev der afholdt et seminar, som overordnet set havde til formål at trække en streg i sandet på et tidspunkt, hvor den nye organisation var på plads. I løbet af de to dage hørte og talte medarbejderne meget om reaktionsmønstre og fik en række redskaber til at tackle den nye situation. Samtidig blev der sat fokus på forandringsledelse og medarbejderne fik et indblik i, hvordan de enkelte bedst kan styre den proces, det er at blive en del af en ny organisation.

Forventningsstyring i Vester Kopi

Uddannelseskompagniet tilrettelagde et kort, konstruktivt seminar for samtlige sælgere i Vester Kopi i anledning af den nye salgs- og marketingdirektør Bo Krabbes tiltrædelse. Seminaret omfattede blandt andet gruppearbejder, der sikrede, at teorien med det samme kunne overføres til deltagernes hverdag:

“Som nytiltrådt Salgs- og marketing direktør i Vester Kopi ønskede jeg på vores første salgsmøde at få afklaret forventningerne til hinanden i salgsgruppen og få et fælles værdigrundlag at bygge teamet op omkring.

For at sikre en klar proces og for at have en facilitator på til at styre ’slagets’ gang, kontaktede jeg Uddannelseskompagniet, som med sikker hånd fik ført os alle gennem programmet.

Udbyttet blev for det første en afklaring af forventningerne til hinanden og en afklaring af, hvilke værdier der ligger i Vester Kopi. Desuden fik vi lavet en liste over salgsgruppens barrierer for at skabe mere salg. Denne liste er blevet fulgt op på de efterfølgende salgsmøder, og vi har kunnet sætte ‘x’ ud for de barrierer, der er blevet overvundet.”

Eksempler på opgaver løst for Siemens A/S

På baggrund af sammenlægning af flere afdelinger, havde Siemens Økonomi og Controlling behov for at blive rystet sammen. Uddannelseskompagniets Charlotte Juul tilrettelagde et 2 dages forløb efterfulgt af 1 dags opfølgning nogle måneder senere for at sikre, at implementeringen gik, som den skulle. Forløbet handlede om, hvordan man håndterer forandringer, og mundede bl.a. ud i, at deltagerne fik opstillet et sæt fælles spilleregler for, hvordan de skulle samarbejde. Desuden arbejdede deltagerne med Teamhjulet, og fik dermed overblik over afdelingens sammenlagte kompetencer, og der blev talt om konflikthåndtering.

Økonomichef Finn Baagøe Hansen fra Division Building Technologies i Siemens var den, der tog initiativ til at kontakte Uddannelseskompagniet. Om forløbet siger han:

“Uddannelseskompagniets deltagelse i vores teambuilding-aktiviteter var et friskt og lidt provokerende pust, som på en god måde skubbede hele processen i den rigtige retning.

Charlotte Juul er en engageret og professionel partner, som via en pragmatisk tilgang får skabt et godt og åbent miljø, hvilket selvsagt er en af de væsentligste forudsætninger for at flytte holdninger hos en gruppe mennesker.

Charlotte Juul forstår tillige at håndtere den hårfine balance mellem, at vi på den ene side skal have en sjov oplevelse; men på den anden side samtidig skal nå frem til konkrete og også alvorlige handlingsplaner.”

Charlotte løser dog også andre opgaver for Siemens A/S, heriblandt kurset ‘Gør det vigtigste først’ for projektledere i Siemens Building Technologies, hvor Michael Pedersen er sektionschef:

“I forbindelse med mine projektlederes daglige arbejde med tilhørende processer, har der været et stort behov for at blive bedre til at planlægge og koordinere de daglige opgaver optimalt og konstruktivt. I denne forbindelse kontaktede jeg Uddannelseskompagniet på intern anbefaling.

Den afholdte workshop har været en givtig og positiv oplevelse for alle deltagere. Charlotte har en sjælden evne til hurtigt at skabe sig et billede af den enkelte deltagers behov og forventning. Endvidere formår hun på en behagelig måde at “få alle med”, som er altafgørende for at forventninger og værktøjer kan blive implementeret og forankret i deltagernes dagligdag.

Ved at undgå misforståelser og have respekt for ‘det efterfølgende led’ i sin organisation, undgås mange unødige og tidskrævende konflikter. Denne del bearbejder Charlotte på en måde, der skaber forståelse og sammenhæng i forhold til den enkelte deltagers dagligdag.

Til slut – hatten af for Charlottes eminente måde, at få skabt et antal engagerede deltagere.”

Styrkelse af samarbejdet i Blomsterhusene Gentofte Kommune

Blomsterhusene er navnet på Gentofte Kommunes bofællesskaber for 40 udviklingshæmmede med 120 medarbejdere.

Uddannelseskompagniet arrangerede et forløb, der havde til formål at styrke teamarbejdet blandt lederne. Styrkelse af et samarbejde handler ikke mindst om styrkelse af kommunikationen, og kurset fokuserede derfor primært på denne del. I løbet af kurset blev de enkelte lederes forestillinger, ideer og overbevisninger vendt, kommunikationsteorier gennemgået og relateret til Blomsterhusenes praksis, og det hele mundede ud i en holdningsafklaring om, hvad ‘god ledelse’ er.

Efterfølgende inviterede ledelsesgruppen Uddannelseskompagniet til at holde et 2 dages teamudviklingskursus for nogle af medarbejdere i Blomsterhusene.

En af lederne, Erna Ploug Andersen fra Blomsterhuset ‘Syrenen’, sammenfatter udbyttet af sidstnævnte således:

“Vi kontaktede Uddannelseskompagniet for at få hjælp til at styrke teamarbejdet. Alle medarbejdere i Syrenen fik meget med hjem, som var brugbart, og det har styrket samarbejdet i det daglige arbejde.”

TDC Privat - coaching af medarbejdere i Kundeservice

Sidder man i en kundeservice-afdeling er ens stil og tone, når man taler i telefon med kunderne helt afgørende for kundens opfattelse af virksomheden.

Uden at vide det, kan man imidlertid have tillagt sig nogle uvaner, som virker mod hensigten – eller måske sommetider benytte en betoning, der kan give kunden indtryk af, at man ikke helt tror på det, man selv siger eller foreslår.
TDC Privat ønskede at give sin kundeservice-afdeling i Odense og Århus et grundigt, internt serviceeftersyn. Uddannelseskompagniets opgave i den forbindelse var at gennemgå hver enkelt medarbejders gode og dårlige vaner, sprog og ‘rolleoverbevisning’ gennem 45 minutters-coaching forløb til hver. Rolleoverbevisning går bl.a. ud på at få afklaret, om den enkelte ser sig selv som sælger eller servicemedarbejder – hvilket vil have stor indflydelse på tilgangen til den enkelte kunde.

Som udgangspunkt lyttede Uddannelseskompagniet til de samtaler, den enkelte havde med kunderne, hvorefter servicemedarbejderen og Uddannelseskompagniet sammen talte om, hvordan samtalerne var forløbet. Uddannelseskompagniet gjorde samtidig opmærksom på, hvis der var områder, som kunne forbedres eller måske ikke virkede overbevisende. Dialogerne førte til, at den enkelte medarbejder i højere grad blev sig sit eget reaktionsmønster bevidst. Og dermed fik bedre forudsætninger for at få det bedste ud af enhver samtale.

 

Konflikthåndtering for securitymedarbejderne i Københavns Lufthavn

Et omfattende projekt, der strakte sig over et halvt år og omfattede i alt 640 securitymedarbejdere fordelt på 34 hold. Hvert hold deltog i et en-dags seminar, som havde til formål at få bevidstgjort den enkelte medarbejder om, at security først og fremmest er en servicefunktion, og at securitymedarbejderen har stor indflydelse på passagerernes oplevelse af stemningen i lufthavnen.

Det at være securitymedarbejder kan være et krævende job, og en væsentlig parameter for jobtilfredsheden er evnen til konflikthåndtering. På seminarerne blev der derfor lagt stor vægt på forskellige metoder til konflikthåndtering med udgangspunkt i FISH-konceptet samt en film, som med autentiske eksempler på konfliktsituationer, der var håndteret perfekt, dannede grundlag for de videre diskussioner.

Filmen var lavet på basis af en analyse af, hvordan det er at være securitymedarbejder i Københavns Lufthavn, som Uddannelseskompagniet gennemførte forud for afviklingen af seminarerne.

Uddannelseskompagniet fik opgaven i samarbejde med Navitas.

Monk's Automobiler A/S - om god ledelse og kommunikationsværktøjer

Uddannelseskompagniet kan også sammensætte kortere forløb, som fx dette for Monk’s Automobiler, som er importør af Toyota i Danmark. Her var der tale om et halvdagsseminar for ledergruppen om god ledelse og kommunikation. Det var virksomhedens direktør, Peter Monk, der tog initiativ til at inddrage Uddannelseskompagniet:

“Vi har brugt Uddannelseskompagniet til at komme med en peptalk i forbindelse med vores årlige lederseminar. Opgaven gik ud på, at vi skulle finde de nøgleord, som kunne beskrive “super-ledelse” hos Monk Biler A/S.

Resultatet var en super diskussion, som har mundet ud i et antal punkter, som vi hver dag i ledergruppen kan kigge på og holde op i mod de ledelsesmæssige situationer, som vi står i dagligt.

Derudover havde Uddannelseskompagniet en masse gode redskaber til at vise, hvordan hver enkelt af os ser verden med vidt forskellige briller, og det er noget, som vi skal være meget bevidste om i vores ledelsesroller. Så super input som har sat gang i masser af tanker.”