Mentorrollen


Lær at forstå, hvad der ligger i rollen og hvordan du bedst får videreformidlet din viden, så din mente får så meget ud af have dig som mentor, som muligt.

“Der er ikke noget bedre end at give sin viden og sine erfaringer videre og få tilbagemeldinger på, hvordan det hjælper andre videre”

Både faglig OG relationsskaber
Mentorbegrebet er ældgammelt og bliver i dag brugt mere og mere på arbejdspladserne. Det er en ædel tanke, at et mere vidende menneske støtter op om et mindre vidende på et specielt område. På dette kursus bliver du skarp på dine muligheder og din rolle som mentor.

Udbytte

 • Bedre forståelse for rollen som mentor
 • Enkle værktøjer, der gør din formidling effektiv
 • Bedre at kunne sætte dig i mentens sted
 • En skabelon, der sikrer dig konsistens i din tid sammen med Menten

Indhold

 • Mentorbegrebets historie
 • Forventninger og forpligtelser – Mentor og Mente
 • At møde forskellighed med nysgerrighed
 • Selvansvarlighed – forståelse for, hvordan man får Menten til at tage ejerskab
 • Værktøjet ”tre synsvinkler” – til brug for at møde Menten, hvor han/hun er
 • Sådan involverer du din mente
 • Mentorforløbets tre faser
 • Din egen handleplan

Du vil efter kurset være klar til at indtage din rolle som mentor. Som supplement vil det være godt med yderligere kommunikationstræning – fx assertion og konflikthåndtering

Vil du vide mere om træning i mentorrollen?

Kontakt os via mail