Mødekultur


Tjek vores arrangement om optimal mødestruktur, som vi arrangerer hos jer

Bedre mødekultur kan spare din virksomhed for mange penge

“Desværre, hun sidder i møde – kan jeg lægge en besked?” Den kender vi alle sammen, men er mødet nu også nødvendigt? Sikkert, men er det effektivt eller kunne det have varet den halve tid? Analyser viser, at virksomheder landet over sammenlagt kan spare millioner af kroner ved at skære en tredjedel af møderne væk. Det betyder, at der også hos jer helt sikkert også kan gøres noget effektivt ved de nuværende møder. De kan gøres kortere eller mere effektive. 2 timers mødeaktivitet om dagen bliver til ca. 500 mødetimer om året. Tak for kaffe! En reduktion og effektivisering af møderne med fokus på resultater vil hurtigt kunne mærkes på bundlinjen.

Prøv at stå op til næste møde
Det handler om at tage mødekalenderen i den anden hånd og skabe en bedre mødekultur, uden at det går ud over kreativiteten og visionerne. Hos Uddannelseskompagniet hjælper vi jer med at gøre op med en slatten møde- og snakkekultur og finder ud af, hvorvidt møderne overhovedet er nødvendige eller ej. Vi holder ikke møder for at drikke kaffe og udveksle familiefotos, men for at stille skarpt på opgaver, der i fællesskab skal løses. Og hvem har i øvrigt bestemt, at et møde tilsyneladende skal vare én time? Prøv at holde det næste møde inden for 20 minutter – stående – og oplev, hvad der sker. Prøv at droppe mobilen, de mange mails på den bærbare og kom til tiden. Og tjek så lige svarene på disse spørgsmål:

  • Kan I skære en halv time af møderne?
  • Kan I reducere antallet med 30%
  • Kan I invitere færre personer til hvert møde?
  • Kan I halvere mængden af mødepapirer?

Et effektivt gå-hjem-møde
Kurset kan, hvis du ønsker det, tilrettelægges som et fyraftens-arrangementet. OG det skal være ligeså effektivt som dine fremtidige møder. Derfor er der ikke så meget snik-snak i de to timer, seancen varer. Teori, praktik og anvendelige værktøjer vil udfordre jeres mødekultur og få jer til at tænke 360 grader anderledes. Vi diskuterer og arbejder i grupper og garanterer, at jeres mødeaktivitet efter dette kursus aldrig bliver den samme igen.

PS: Selvfølgelig bliver der også tid til en kop kaffe

Ønsker du mere information om kurset om optimale møder, som vi planlægger at afvikle hos jer?

Kontakt os via mail