Profilanalyse


 

Personanalyser er et værdifuldt værktøj i forståelsen af sammen-hænge mellem mennesker. Og et fantastisk værktøj til selvforståelse og selvudvikling.

Hos Uddannelseskompagniet er vi certificeret i – og anvender blandt andet:

Extended Disc

Et førende internationalt ledelsesværktøj, der bl.a. bruges i forbindelse med personaleudvælgelse, forfremmelser, udvikling, karriererådgivning, teamsammensætning.
Læs mere om Extended Disc

Myers-Briggs Type Indikator (MBTI)

MBTI er en psykologisk test, som er udviklet af amerikanerne Kathrine Briggs og Isabel Meyer. MBTI bygger på Jungs typologi og er et af de mest brugte udviklingsværktøjer herhjemme bl.a. i forbindelse med kommunikation, personlig udvikling, samarbejde og relationer i det hele taget.
Læs mere om MBTI

Enneagrammet

Enneagrammet er en model, der beskriver menneskelige motivationer og sammenhængen mellem motivation og handling. Det er en forståelsesramme, der kan gøre det lettere at forstå og acceptere, hvordan vi mennesker bliver motiveret – og hvordan vi handler og reagerer i forskellige situationer.
Læs mere om Enneagrammet

 

Ønsker du mere information om de forskellige analyser?

Kontakt os via mail