Assertiv kommunikation – dialog med respekt


Assertiv kommunikation er en kommunikationsmetode, der sikrer respekt for både dig selv og dine holdninger og værdier OG respekt for, at andre har lov til at have DERES holdninger og værdier. Det er en kommunikationsform, der arbejder ud fra anerkendelse og rummelighed på en meget direkte og konstruktiv måde

Forstå dig selv og andre bedre. Lær, hvordan du påvirker andre med din måde at kommunikere på og få konkret indsigt i, hvor du kan blive bedre.

Kommunikation er hele grundstenen i vores samfund. Både privat og fagligt er vores evne til at kommunikere afgørende for, hvor gode vi er til at nå vores mål og hvor gode vi er til at samarbejde. Træning i assertiv kommunikation presser de udfordringer vi har med at blive for følelsesmæssigt påvirket – enten som gale eller kede af det – til side, så kommunikationen skaber åbenhed og dynamik.

Træning i kommunikation åbner din bevidsthed om, hvad det er for indre mekanismer, der påvirker din måde at kommunikere på. Du får nogle konkrete redskaber til at gå i gang med en fokuseret, positiv udvikling med udgangspunkt i din virksomhed og din egen dagligdag. Gradvist vil du opleve, at du bliver bedre og bedre til at beherske din kommunikation i samspillet med andre.

Udbytte

  • Træning i assertiv formulering
  • Forståelse for den assertive tankegang
  • Styrkede forudsætninger for at udvikle større selvtillid
  • Brug af kropssproget som positivt supplement
  • Større indblik i, hvordan du forholder dig til og styrer dine egne tanker og følelser
  • Klarhed over, hvordan du kommunikerer dine ønsker og behov
  • Øget evne til at håndtere konflikter og skabe et konstruktivt samarbejde
  • Værktøjer til at stå fast ved dine holdninger og synspunkter

Efter kurset er du klædt på til at kommunikere endnu bedre med dine kolleger. Du bliver endnu bedre til at anerkende kollegers forskelligheder og bruge den erfaring proaktivt.

 

Ønsker du mere information om de skræddersyede kurser inden for kommunikation?

Kontakt os via mail