Forskelligheder i spil


Dette kursus er for dig som ønsker større forståelse for dine kollegers adfærd – og ikke mindst en indsigt i dine egne adfærdsmønstre!

Vi giver dig en værktøjskasse og viden, der handler om en opdeling af mennesker. Ikke efter rolle, magt eller social status, men efter personlighedstræk.

OG det er der jo ikke noget nyt i. Vi gør det hele tiden. Vi har jo snesevis af navne, som vi i det daglige bruger til at karakterisere mennesker med: Arbejdshest, slapsvans, torsk, harpe, træmand, høne¬mor, pyldrehoved, selskabspapegøje, sportsidiot, perfektionist, professortype osv.

Viden giver dig indsigt i de forhold, der motiverer medarbejdere til at nå deres mål. Værktøjskassen rummer indsigt i værdier og overbevisninger, når det handler om forskellige adfærdsmønstre inden for problemløsning, motivation, stress, kommunikation, konflikthåndtering og teamarbejde.

Når du har indsigt i baggrunden for, hvad det er, der motiverer de forskellige medarbejdere – og ikke mindst hvorfor, giver det dig muligheder for:

  • At få dit budskab i gennem – første gang
  • At motivere individuelt – målrettet og præcist
  • At skabe fælles værdier og mål for et team
  • At uddelegere opgaver, som tager højde for den enkeltes medarbejders motivationsfaktorer
  • At sammensætte team, der trækker på hinandens styrker
  • At give positiv feedback i stressede situationer
  • At forebygge stress
  • At sikre personlig vækst og udvikling for dig og teamet

Ved at blive bevidst om de forskellige typer kan du opnå at udnytte hinandens stærke sider og undgå at lade sig irritere alt for meget af hinandens mønstre.

Ønsker du mere information?

Kontakt os via mail