Konflikthåndtering


 

Bliv bedre til at håndtere konflikter på en god og konstruktiv måde.

Konflikter er en del af hverdagen. Hvor mennesker mødes, vil der altid opstå konflikter med jævne mellemrum, men udfaldet af konflikterne er vi selv med til at påvirke.

Konflikter opstår, fordi vi er forskellige. Men kunsten består i at bruge disse forskelle konstruktivt ved at afveje positive såvel som negative konsekvenser af forskellige løsninger. Det handler om at undgår de negativt ladede konflikter.

Forskelle er nemlig vigtige at få frem. De bedste ideer opstår ikke, når vi spejler os i nogen, der tænker ligesom vi selv, men når vores forestilling om verden rystes af nogen, der har en anden indgangsvinkel. Det stimulerer kreativiten og skaber udvikling.

På kurset får du teknikker til at forstå, løse eller forebygge konflikter, både de konflikter, du selv involveres i og de konflikter, du som leder er nødt til at engagere dig i på din arbejdsplads.

Du lærer, hvordan du vender en konflikt til noget positivt, konstruktivt og afklarende ud fra analyser af mulige handlemuligheder i konkrete situationer, og du får indsigt i dine egne reaktionsmønstre og dermed din egen tilbøjelighed til at skabe eller gå ind i en konflikt.
Du får også nogle værktøjer til, hvordan du undgår at give konflikterne lov til at påvirke dig for meget.

Hvordan er kurset tilrettelagt?
Kurset er tilrettelagt på en måde, der giver dig rig mulighed for at afprøve teorien i praksis. Vi arbejder med virkelighedsnære cases i mindre grupper, og giver dig konkret feedback på, hvordan din måde at reagere på, virker på andre, og hvad du kan gøre anderledes. Træningsarbejdet tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og erfaringsbaseret coaching.

Ønsker du mere information om de skræddersyede kurser inden for konflikthåndtering, er du velkommen til at sende en mail til kontakt@uddannelseskompagniet.dk

Ønsker du mere information om de skræddersyede kurser inden for konflikthåndtering?

Kontakt os via mail